Advocaat incassorecht

Advocaat incassorecht nodig? De advocaten incassorecht van Advocatenkantoor Stappers beoordelen kosteloos over de solvabiliteit van uw wanbetaler. Zo heeft u direct inzage in de financiële toestand van uw wanbetaler. Wij stellen vervolgens uw nationale en internationale wanbetalers in gebreke. Een minnelijke regeling is de eerste stap. Blijft betaling uit, dan start uw incassorecht advocaat een invorderingsprocedure. Bij weigering volgen bewarende maatregelen (beslag) en een gerechtelijke procedure of IOS-procedure.

Afspraak maken? Bel 014 - 70 44 70 of mail.

Specialist

Pleitadvocaat

Uw advocaat incassorecht die uw dossier behartigt is ook de pleitadvocaat op de rechtbank. Hij of zij kent uw dossier en kan ingaan op de repliek van de tegenpartij. Bij Advocatenkantoor Stappers is er altijd een vervangend advocaat incassorecht beschikbaar. Deze kent uw dossier en kan optreden als vervangend advocaat incassorecht bij een overmachtssituatie. Dit geldt niet alleen voor binnenlandse, maar ook voor buitenlandse dossiers (collecting services).

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Altijd bereikbaar

  Online dossier

  Paperless office

  Duidelijke ereloonafspraken

  Neemt voldoende tijd

  Empatisch

  Snel antwoord op uw vragen

  GDPR compliant