Advocaat incassorecht

Advocaat incassorecht nodig? De advocaten incassorecht van advocatenkantoor Stappers zullen u in de eerste plaats gratis adviseren over de solvabiliteit van de wanbetaler. Zo hebt u zonder enige kosten onmiddellijk een idee van de financiële toestand van de wanbetaler. Wij stellen vervolgens uw nationale en internationale wanbetalers in gebreke. Blijft betaling uit, dan start de advocaat incassorecht een invorderingsprocedure. Dit doet de advocaat incassorecht vanzelfsprekend alleen met uw goedkeuring en na overleg. De advocaat incassorecht zal in de eerste plaats trachten om tot een minnelijke regeling te komen. Wanneer de wanbetaler blijft weigeren om te betalen zal de advocaat incassorecht zo snel mogelijk eventuele bewarende maatregelen nemen (beslag) en een gerechtelijke procedure opstarten. Afhankelijk van de hoedanigheid van de wanbetaler (particulier of handelaar) en van het totaal te incasseren bedrag wordt de IOS-procedure gestart.

Afspraak maken met een advocaat incassorecht?

Zoekt u een ervaren advocaat incassorecht? Bel met advocatenkantoor Stappers +32 (0)14 70 44 70 of stuur een e-mail.

Advocaat incassorecht is specialist

Uw advocaat incassorecht is ook uw pleitadvocaat

De advocaat incassorecht die uw dossier behartigt is ook de pleitadvocaat op de rechtbank. Hij of zij kent uw dossier en kan ingaan op de repliek van de tegenpartij. Bij advocatenkantoor Stappers is er altijd een vervangend advocaat incassorecht op de hoogte van uw dossier. Zodoende kan deze altijd optreden in uw dossier als advocaat incassorecht bij een overmachtssituatie. Dit geldt niet alleen voor binnenlandse, maar ook voor buitenlandse dossiers (collecting services).

Zoekt u advocaat incassorecht die uw dossier door en door kent? Bel advocatenkantoor Stappers +32 (0)14 70 44 70 of stuur een e-mail.

Informatie Aanvragen

  Team van specialisten

  Altijd bereikbaar

  Online dossier

  Paperless office

  Duidelijke ereloonafspraken

  Neemt voldoende tijd

  Empatisch

  Snel antwoord op uw vragen