Gezinshereniging

Gezinshereniging in België is mogelijk als u de juiste stappen neemt. Voordat u de procedure start is het aan te bevelen om een gespecialiseerde advocaat gezinshereniging te raadplegen. Officieel wordt dit een advocaat vreemdelingrecht genoemd. Bij Advocatenkantoor Stappers hebben we deze in huis. U kiest voor een video, telefonische of fysieke afspraak bij ons op kantoor.
De wettelijke richtlijnen en voorwaarden zijn constant in beweging. Ongeacht de wens voor hereniging met kinderen, ouders, neef, nicht, tante, oom, verder familielid of een partner. In de praktijk gaan veel mensen eerst zelf proberen om de hereniging mogelijk te maken. Hierbij stuit men op weerstand en afwijzing van de Belgische overheid. Door een gespecialiseerde advocaat in te schakelen voorkomt u onnodige frustratie, tijd- en geldverspilling. Zo heeft u vooraf al duidelijkheid over de haalbaarheid, kosten en de tijd die het kost om de procedure te doorlopen.

Wat dient u vooraf te weten?

Het is belangrijk voordat u de procedure voor gezinshereniging start het volgende weet:

1. Recht op gezinshereniging

In België komen in het algemeen echtgenoten, minderjarige kinderen en soms ouders van Belgische burgers of EU-burgers die in België wonen in aanmerking voor gezinsherening. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en vereisten te controleren  die van toepassing zijn op uw situatie. Deze kunnen variëren afhankelijk van de gezinsrelatie en het verblijfsstatuut van de persoon die u naar België wil laten komen.

2. De aanvrager

De aanvrager is de persoon die zich legaal in België bevindt en een verzoek indient voor gezinshereniging. Als aanvrager moet u beschikken over een geldige verblijfsvergunning en voldoende financiële middelen om voor de nieuw aankomende familieleden te zorgen. De aanvrager moet aantonen dat hij of zij over voldoende stabiele en regelmatige inkomsten beschikt om het gezin te onderhouden, zodat er geen beroep gedaan wordt op het sociale bijstandssysteem.

3. Huisvesting

De aanvrager moet bewijs leveren dat er voldoende ruimte en voorzieningen zijn om het gezin te huisvesten. Dit kan een huurcontract of eigendomsbewijs van een woning zijn, waaruit blijkt dat de huisvesting voldoende is voor het aantal gezinsleden na gezinshereniging.

4. Familieband

De aanvrager dient de familieband aan te tonen. Dit kan door middel van officiële documenten zoals huwelijksaktes, geboorteaktes of andere bewijsstukken die de familierelatie bevestigen.

5. Indienen van de aanvraag

Zodra u samen met de advocaat heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor gezinshereniging en alle vereiste documenten zijn verzameld, dient uw advocaat de aanvraag in bij de Belgische immigratiedienst.

6. Verwerkingstijd

De verwerkingstijd voor gezinsherenigingsaanvragen kan variëren en enige tijd in beslag nemen. Doordat de aanvraag is ingediend door een gespecialiseerde advocaat is er zelden onnodige vertraging. Het is belangrijkom geduldig te zijn en rekening te houden met de verwerkingstijd bij het plannen van uw hereniging.

Dossier

Advocatenkantoor Stapper doet er alles aan om goed en tijdig te informeren. U krijgt een eigen toegangscode waardoor u online inzage heeft in uw dossier. Hierin vindt u alle verzonden brieven, e-mails en documenten waardoor u de actuele stand kent van uw dossier. Dit maakt het voor u ook gemakkelijker om uw familieleden te kunnen informeren. In de loop van de procedure worden er regelmatig documenten van u en familieleden opgevraagd. Het online dossier biedt u de mogelijkheid om documenten toe te voegen op afstand. Een ander voordeel van het online dossier is dat u ook vragen kunt stellen.

Wat kost gezinshereniging

Bij advocatenkantoor Stappers zijn de kosten transparant. Dit voorkomt verrassingen achteraf. De kosten zijn:
  • Kennismakingsgesprek van 15 minuten is gratis
  • Een vervolggesprek van ongeveer 60 minuten kost € 85,- inclusief BTW

Afspraak maken

Om de hereniging met uw familie grondig aan te pakken kunt u een afspraak maken met uw advocaat gezinshereniging via 014 – 70 44 70 of de online agenda.
Laatste update:

Gezinshereniging? Advocatenkantoor Stappers