Erkenning slachtoffers van seksueel misbruik

De erkenning van seksueel misbruik slachtoffers door de directe familie, maar vooral door de dader(s) is een zeer krachtig hulpmiddel in hun verwerkingsproces. De voorwaarde is dat het op de juiste wijze wordt begeleid. Vanuit advocatenkantoor Stappers kunnen we in Nederland en België optreden als tussenpersoon, omdat slachtoffers vaak niet in één ruimte met hun dader willen zijn.

Erkennen

Met erkennen bedoelen we dat jij als dader aangeeft, in een geschreven of opgenomen verklaring, dat wat je hebt gedaan grensoverschrijdend was. Je had dit niet mogen doen.

Berouw tonen / spijt betuigen

Je hebt diepe spijt van wat je hebt gedaan. Met de erkenning wil je berouw tonen.

Compensatie

Slachtoffers dienen vaak levenslang therapie te volgen als gevolg van jouw actie(s).  De kosten van deze therapie dienen zij vaak zelf te dragen. Dat jij minimaal de gemaakte kosten compenseert is dan redelijk.

Géén verjaring

Denk niet dat seksueel misbruik verjaart. De Nederlandse en Belgische wetgeving is daarin gelijk. Met alle media-aandacht voor het onderwerp, zoals The Voice en #MeToo, is het verstandig om te erkennen. Slachtoffers staan sterker dan je denkt!

Hoe verder?

Door contact met ons op te nemen en een afspraak in te plannen kunnen we de te nemen stappen bespreken.

Erkenning slachtoffers seksueel misbruik? Advocatenkantoor Stappers